Xin Rong Ji – Xinyuan South Road in Beijing

Restaurant
2019 / China

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-01

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-02

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-03

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-04

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-05

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-06

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-07

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-08

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-09

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-10

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-11

Bvlgari-Beijing-Xin-Rong-Ji---tofu-Inc-12

View - All Works

View - All Works